Anna Melicharová (*24.5.1848, +16.8.1922)

3. žena Františka Melichara - zakladatele

Anna se narodila v roce 1848 ve Všenorech jako Anna Mülerová. Její otec byl mlynářský stárek v Brandýse.

V roce 1880 se vdala za Františka Melichara, který už měl 4 dcery s předchozími manželkami. S Annou se mu konečně poštěstilo, že se narodil roku 1884 následovník, syn František a o 4 roky později u druhý syn Jaroslav.

Fotografie

Rodina v roce 1887. František s dcerami z předchozích manželství - vzadu zleva Aloisie, Anna a vpravo Hermína. Uprostřed mezi Františkem a Annou je jejich malý syn František.

1913