Secí stroje

Secích strojů se postupně v továrně vyráběla celá řada typů.

Na začátku všeho byl stroj Unikum. Zakladatel František Melichar svými patenty přinesl významné vylepšení setby. Zaměřil se pouze na secí stroj a ten vylepšil takovým způsobem, že to ve své době to byl nejlepší secí stroj na světě. Celkem bylo do jeho smrti vyrobeno 30493 kusů.[1] Teprve až vypršela patentová ochrana, vztahující se k tomu skvělému vynálezu, rozšířil se výrobní program i o další stroje.

Unikum Unikum
Patria Patria
Patria Mignon Patria Mignon
Imperator Imperator