Zaměstnanci

Zde bych chtěl postupně zveřejňovat fotografie zaměstanců, kteří v továrně pracovali. Bohužel na nich jsou lidé, které neumím identifikovat. Budu moc rád, pokud poznáte někoho ze svých předků a pomůžete mi dopnit tato slepá místa. Bohužel u řady fotografií chybí i přesný rok, ze kterého pochází.

Fotografie

20. léta

Uprostřed s klouboukem a deskami je továrník František Melichar(*1884) syn zakladatele