Továrna Agrostroj 1945 - 1952

Ke znárodnění továrny došlo 27. října 1945. V roce 1946 byla továrna Melichar přejmenována na Agrostroj, k němuž byly později přičleněny závody v Letovicích a Moravských Budějovicích. Do skupiny Agrostroj patřili tyto společnosti: Bächer, Astur, Knotek, Slavia a Wikov.

V roce 1952 byla provedena změna výrobního programu a závod byl přejmenován na BSS-Brandýské strojírny a slévárny, národní podnik. Bylo započato s výrobou pro automobilový průmysl. Výroba secích strojů byla předána Agrostroji v Roudnici, později známém pod názvem Roudnické strojírny a slévárny. Dříve to byla firma Pracner, později Bächer, která již desetiletí vyráběla válečkové secí stroje.