Trocha statistik

Zde uvádím počty, které se podařilo v získat z různých zdrojů. Řada zdrojů uvádí shodné údaje. Ale někdy se počty liší. v tom případě jsou uvedeny rozdílné počty ze všech zdrojů.

Výrobní statistiky secích strojů

rok počet typ zdroj
1881 3 důlkový (Sack) kronika
1882 15 důlkový (Sack) kronika
1883 27 důlkový (Sack) kronika
1884 57 důlkový (Sack) kronika
1885 110 důlkový (Sack) kronika
1886 120 důlkový (Sack) kronika
1887 200 důlkový (Sack) kronika
1888 325 Lžičkový patent Melichar kronika
1889 490 Lžičkový patent Melichar kronika
1890 760 Lžičkový patent Melichar kronika
1890 450 Lžičkový patent Melichar kronika
1891 850 Lžičkový patent Melichar kronika
...
1901 2 100 Unikum Luboš Švec: Počátky a rozvoj ...
...
1909 okolo
6 000
Unikum Luboš Švec: Počátky a rozvoj ...
...
1910 7 000 Unikum kronika

Celkové počty vyrobených strojů

rok celkový počet druh stroje zdroj
1907 30 493 secí Luboš Švec: Počátky a rozvoj ...
...
1909 39 129 Unikum Luboš Švec: Počátky a rozvoj ...
...
1912 50 000 Unikum Ceník z roku 1912 na str.6
1913 65 000 všechny secí Luboš Švec: Počátky a rozvoj ...