Rozmetedla

Na rozmetání hnojiv vyráběla továrna několik různých strojů.

Talířové rozmetadlo Universal /níže v návodu označené jako "Lidové rozmetadlo"/ sloužilo k aplikaci různých druhů umělých hnojiv. Z toho soudím, že se vyrábělo až od cca poloviny 20. let. Naopak v ceníku z roku 1912 je už řetězové rozmetadlo Westfalia uvedené.

Talířové rozmetadlo mělo podobně jako secí stroje páku se stupnicí, která slooužila k reglaci šíře štěrbiny, kudy honjivo vypadávalo. Páku bylo na stupnici možno nastavit na 28 pozic podle výsevních tabulek obsažených v návodu.

Dále se vyráběly ledkovače jak v ručním provedení, tak i pro potah.

Rozmetadlo hnojiv Westfalia s nekonečným řetězem. Několik stránek lze nalézt v ceníku z roku 1912 od strany 29.

Katalog pro lidové rozmetadlo z roku 1931

Návod pro talířové rozmetadlo z roku 1929

Polská brožura pro talířové rozmetadlo - zřejmě z roku 1927. Odkazuje na pobočku ve Lvově (tehdy součást Polska).

Fotografie v nízké kvalitě - stažené z internetu. Bohužel už nemám zdroj.

Obrazová část

Jedno krásně zachovalé a renovované talřové rozmetadlo jsem objevil v úžasném Vesnickém muzeu Halže nedaleko Tachova.

Na výstavě v Herinku jsem vyfotil ruční ledkovač

Diapozitivy z prezentací k rometadlu Westafalia