Fahria

Žací stroj Fahria byl určený pro sekání trávy. Stroj bylo možno doplnit ručním odkladačem nebo shrnovačem pro sečení obilí. Sekačka se dodávala ve 3 provedeních dle rozestupů prstů - s normální, střední a hustou lištou. Vyráběl ve 4 provedeních šíře, dle síly potahu

Název byl odvozen zřejmě od původního výrobce sekaček německé firmy Fahr, podle jehož vzoru se sekačky začaly v roce 1913 vyrábět.[1]

Gloria byl název používaný pro žací stroj prakticky shodný se strojem Fahria. Jediný rozdíl byl v ovládání spouštění a zvedání žací lišty. Fahria měla nožní páku - originální patentované řešení Melichar, zatímco Gloria měla ruční páku - zřejmě z důvodu, aby vyhověla zemědělcům, kteří byly na toto "tradiční" ovládání zvyklí.

Katalog 563 z roku 1934

Společný katalog sekaček Fahria/Gloria a Gratia na stráce Sekačky

Diapozitivy z prezentací